Binnen 24 uur uw nieuwe B.V. oprichten

Due diligence vastgoed

Bij de aankoop van vastgoed is een goede due dilligence van groot belang. Door een ruime ervaring weten wij als geen ander welke informatie van belang is en waar naar moet worden gekeken. In een due dilligence moeten risico's helder worden gemaakt, gegevens worden gecheckt en dossiers worden gecontroleerd op aanwezigheid van essentiële stukken. Maar het gaat natuurlijk verder. De ingewonnen informatie moet worden geïnterpreteerd en vertaald naar risico's voor de koper.

Wij analyseren o.a. de huurcontracten, de huurdossiers, huurinkomsten, vergunningen, garanties, debiteuren, eigenaarslasten, onderhoudscontracten, certifcaten en servicekostenafrekeningen/begrotingen. Ook fiscale en juridische zaken worden in kaart gebracht, en risico's worden omschreven. Op basis van de due dilligence wordt een rapport opgesteld, waarin helder en duidelijk het object wordt omschreven en risico's worden weergegeven.

Op basis van dit rapport kunt u met de verkoper afspraken maken over zaken die nog moeten worden geregeld, dan wel afspraken maken over de (financiele) risico's die naar voren zijn gekomen. Indien gewenst is het tevens mogelijk om de overdracht voor u te begeleiden en te coördineren (het opstellen of beoordelen van de voorlopige koopovereenkomst en dergelijke).

Wenst u informatie over deze dienstverlening?

Ga dan naar de contactpagina