Binnen 24 uur uw nieuwe B.V. oprichten

Liquidatie van een Besloten Vennootschap

De ontbinding van een Vennootschap (ook wel: vereffening of liquidatie van een rechtspersoon genoemd) kan plaatsvinden door een ontbindingsbesluit, genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders, of door een bepaling in de statuten dat de rechtspersoon bij een specifieke gebeurtenis wordt opgeheven.

Als er geen baten zijn op het moment van ontbinding, dan eindigt de rechtspersoon feitelijk per direct. Zijn er wel baten? Dan is vereffening nodig en blijft de rechtspersoon voortbestaan tot dit gebeurd is.

Als de rechtspersoon is beëindigd en er achteraf toch baten blijken te zijn, dan kan de vereffening worden heropend. De rechtspersoon herleeft dan (maar blijft ontbonden) om de vereffening af te wikkelen. Belanghebbenden kunnen de rechtbank dan verzoeken de vereffening te heropenen.

De bestuurders van de ontbonden vennootschap zijn de vereffenaars van het vermogen van de rechtspersoon. Als de statuten van de vennootschap dit bepalen, kunnen ook andere personen vereffenaar zijn. Als er geen vereffenaar is, wordt er een benoemd door de rechtbank. Dit gebeurt op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie.

Het liquideren van een besloten vennootschap via deze website kost:

  • Notariskosten € 390,-
  • Opstellen besluit tot ontbinding: inbegrepen
  • Kosten in verband met raadplegen diverse registers: inbegrepen

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.