Binnen 24 uur uw nieuwe B.V. oprichten

Oprichting Standaard Besloten Vennootschap

De standaard Besloten Vennootschap wordt opgericht door één persoon.
De oprichter is de enige aandeelhouder en bestuurder.
De aandelen worden volgestort in geld.

Een snelle en efficiënte oprichting van uw Besloten Vennootschap door onze digitale werkwijze.

Het oprichten van een standaard Besloten Vennootschap via deze website kost:

  • Notariskosten: € 315,00
  • Aandelenregister: inbegrepen
  • Kosten uittreksel Kamer van Koophandel*
  • Kosten in verband met raadplegen diverse registers: inbegrepen

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

*Na de oprichting heeft u een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig, onder meer voor uw bank.
De kosten daarvan (€ 11,00) worden aan u doorberekend.