Binnen 24 uur uw nieuwe B.V. oprichten

Overdracht van aandelen van een Besloten Vennootschap

Voor de levering van aandelen op naam in een niet ter beurze genoteerde vennootschap is vereist een notariële akte, die wordt verleden ten overstaan van een Nederlandse notaris en waarbij de betrokkenen partij zijn. Door de notariële akte van levering wordt de verkrijger aandeelhouder. Hij kan echter de aan het aandeel verbonden rechten (zoals zeggenschaps-, vergader-, dividendrecht) pas uitoefenen, nadat de vennootschap de levering heeft erkend of de akte aan de vennootschap is betekend.

Wanneer de aandelen aan meerdere natuurlijke- of rechtspersonen uitgegeven dienen te worden, dit formulier door alle personen afzonderlijk laten invullen a.u.b.

Het overdragen van aandelen van een besloten vennootschap via deze website kost:

  • Notariskosten € 390,-
  • Aandelenregister bijwerken: inbegrepen
  • Kosten uittreksel Kamer van Koophandel*
  • Kosten in verband met raadplegen diverse registers: inbegrepen

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

*Na de overdracht heeft u een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig, onder meer voor uw bank.
De kosten daarvan (€ 11,00) worden aan u doorberekend.