Binnen 24 uur uw nieuwe B.V. oprichten

Stamrecht B.V.

Het oprichten van een stamrecht B.V. gaat in principe op de zelfde wijze als de oprichting van de standaard B.V.. Daarnaast stellen wij een stamrechtovereenkomst voor u op en verzorgen wij een goedkeuring van de fiscus.

Het oprichten van een stamrecht B.V. via deze website kost:

  • Notariskosten € 390,-
  • Aandelenregister: inbegrepen
  • Kosten uittreksel Kamer van Koophandel*
  • Kosten in verband met raadplegen diverse registers: inbegrepen
  • Opstellen stamrecht overeenkomst: inbegrepen
  • Verzorgen goedkeuring fiscus: inbegrepen

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

*Na de oprichting van uw stamrecht bv heeft u een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig, onder meer voor uw bank.
De kosten daarvan (€ 11,00) worden aan u doorberekend.