Binnen 24 uur uw nieuwe B.V. oprichten

Statuten wijziging B.V.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een wijziging van de statuten van de Vennootschap, bijvoorbeeld:

  • een andere naam;
  • een ander doel;
  • er komt een aandeelhouder bij, waardoor er nieuwe voorzieningen nodig zijn voor bijvoorbeeld vertegenwoordiging;
  • de B.V. wil bijzondere soorten aandelen gaan hanteren (bijvoorbeeld prioriteitsaandelen) of juist afschaffen;
  • er wordt een Raad van Commissarissen ingesteld;
  • het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt meer dan het wettelijk minimumkapitaal en de aandeelhouders willen terugbetaling op hun aandelen tot dat wettelijk minimum.

Het wijzigen van de statuten van een besloten vennootschap  via deze website kost:

  • Notariskosten € 350,-
  • Wijziging aandelenregister: inbegrepen
  • Kosten uittreksel Kamer van Koophandel*
  • Kosten in verband met raadplegen diverse registers: inbegrepen

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

*Na de statutenwijziging heeft u een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig, onder meer voor uw bank. De kosten daarvan (€ 11,00) worden aan u doorberekend.